Bliv klogere på, hvordan reglerne for hævd fungerer i praksis

Har du planer om at føre en sag om at hævd over et stykke jord? Så skal du forberede dig på, at det bliver en længere proces, der kræver ressourcer, tid og advokatbistand at føre. 

Dette skyldes, at reglerne på området er temmeligt indviklede, og der er mange forhold, der skal overvejes og vurderes, før der kan blive tale om en egentligt sag.

 

Hvad er hævd?

Når man snakker om hævd, snakker man om det at opnå brugsretten til hele eller dele af en anden persons jord eller ejendom. Selve ordet stammer fra oldnordisk, og betyder ‘noget man har’. Der er således tale om en form for ejendomsret, og selve bestemmelserne på området kan dateres tilbage til Jyske og Danske Lov.

Selvom disse lovgivninger efterhånden må anses for at være gamle, så er reglerne for hævd nærmest ikke blevet opdateret siden. Og det er blandt andet derfor, at det hurtigt kan blive en længere proces at skulle føre en sag om at vinde hævd over jord.

 

Hævd ved ejerskifte

Generelt forudsætter betingelserne for at vinde hævd, at der har været en bestemt aktivitet over en længere rum tid. Helt specifikt kræver det, at man uafbrudt i en periode på mindst 20 år har anvendt eller rådet over et stykke jord eller en ejendom, uden at der har forelagt nogen form for aftale herom blandt en selv og modparten.

Skulle man være så heldig at vinde hævd, påvirkes dette som udgangspunkt ikke af, at der sker et ejerskifte over den jord, man har vundet sig. Dog gælder der visse regler om hævd ved ejerskifte, som skal opfyldes, før man kan få lov at beholde sin hævdvundne ret.

 

Blandt andet er det vigtigt, at man, så snart sagen er afsluttet, får tinglyst sit hævdret. Hvis ikke dette tinglyses, risikerer man nemlig, at retten bliver fortrængt, hvis ejendommen eller jorden pludselig skifter ejer.

 

Få gode råd og professionel vejledning her

Langt hen ad vejen er der tale om en kringlet, juridisk proces, og det kan som almen borger være svært at holde tungen lige i munden. Vil du derfor være sikker på, at alle nødvendige foranstaltninger og regler opfyldes og overholdes, er det vores klare anbefaling, at du rådgiver dig med en professionel landinspektør.

Hos Land&Skel er de eksperter i sager om hævd og hævd ved ejerskifte, og på deres hjemmeside, www.landogskel.dk, kan du finde mere information om, hvordan de kan være behjælpelige i din sag.

About the author